Chẩn đoán Ắc Quy cao cấp

 1. Ắc quy hết điện
  sau đây là các hư hỏng và khiếu nại liên quan đến ắc quy hết điện ắc quy bị hết điện. máy khởi động không quay, không khởi động được động cơ. bây giờ có thể khởi động được động cơ, mặc dù trước đây ắc quy đã bị hết điện. khách hàng nghĩ rằng cần phải kiểm tra ắc quy.
  2. Nguyên nhân chính của hư hỏng
  dưới đây là các nguyên nhân gây ra hư hỏng ắc quy hết điện. các công tắc vẫn đang bật (các công tắc điều khiển đèn, v.v…) có vấn đề sự cố trong ắc quy hoặc hệ thống nạp điện. sự không cân đối giữa lượng điện mà khách hàng có thói quen sử dụng và lợng điện do máy phát điện phát ra.
  3. Phương pháp xử lý đối với ắc quy hết điện kiến thức và các kỹ năng sau đây cần thiết để xử lý ắc quy hết điện. hiểu rõ thói quen sử dụng của khách hàng kiến thức kỹ thuật chính xác về các ắc quy hết điện.

chuan doan ac quy

 1. Quy trình khắc phục hư hỏng

Xử lý hư hỏng ắc quy hết điện theo ba bước sau đây:

(1) Kiểm tra triệu chứng và điều tra trước chẩn đoán

 • Thực hiện phỏng vấn khách hàng để chẩn đoán và kiểm tra thông tin về xe.
 • Hiểu rõ thói quen sử dụng xe của khách hàng.

(2) Phán đoán và kiểm tra triệu chứng hư hỏng

Kiểm tra ắc quy và hệ thống nạp điện,v.v… để phán đoán xem hư hỏng này là do phía xe hoặc do thói quen sử dụng của khách hàng.

(3) Kiểm tra sự cân đối giữa nạp và phóng điện

Đưa ra lời khuyên khách hàng bằng cách xác định đúng nguyên nhân của hư hỏng căn cứ vào việc kiểm tra sự cân bằng giữa nạp và phóng điện, và ngăn ngừa tái diễn hư hỏng này.

Kiểm tra triệu chứng và điều tra tr­ớc chẩn đoán

Các điểm cần nhớ khi khắc phục hư hỏng Đối với khắc phục hư hỏng liên quan đến ắc quy hết điện, cần phải ghi nhớ các điểm sau đây.
1. Ắc quy bị xuống cấp cho dù nó ch­ưa đ­ược sử dụng. Mức xuống cấp khác nhau nhiều tuỳ thuộc các điều kiện sử dụng xe.
2. Trong khi động cơ đang nổ máy, nếu l­ượng điện do máy phát điện phát ra lớn hơn        l­ượng điện tiêu thụ, ắc quy sẽ đư­ợc nạp điện.
3. Ngư­ợc lại, nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn l­ượng điện do máy phát điện phát ra, ắc quy vẫn bị cấp điện làm cho nó trở thành phóng điện.
GỢI Ý:
L­ượng điện mà ắc quy có thể nạp và l­ượng điện nó phóng ra đư­ợc gọi là sự cân bằng giữa nạp và phóng điện. Nếu sự cân bằng này kém đi đáng kể, ắc quy sẽ trở nên hết điện.

Kiểm tra triệu chứng và điều tra tr­ớc chẩn đoán Điều tra tr­ớc chẩn đoán
Điều tra tr­ước chẩn đoán cụ thể liên quan đến ắc quy hết điện, cần phải hiểu các điều kiện sau đây.
1. Quá trình bảo d­ưỡng ắc quy và tình trạng bảo d­ưỡng tr­ước đây
Ngoài việc hỏi khách hàng, cũng phải kiểm tra sổ
bảo hành.
• Quá trình nạp ắc quy
• Số lần bổ sung dung dịch ắc quy
• Quá trình nạp ắc quy, sự thay đổi về tỉ trọng dung
dịch điện phân v.v.
(1/1)
2. Các thiết bị điện để cân bằng nạp và phóng
điện đã đ­ợc sử dụng nh­ thế nào
Không chỉ kiểm tra khi ắc quy trở nên hết điện, mà
còn phải kiểm tra phụ tải điện mà khách hàng sử
dụng hàng ngày.
• Các đèn pha và đèn s­ơng mù (tắt đèn khi dừng
xe tại một ngã t­ v.v….)
• A/C (Vị trí AUTO, chế độ ECNO, v.v…)
• Có sử dụng các bộ phận hoặc linh kiện sau khi
lắp đặt không và sử dụng chúng nh­ thế nào.
• Sử dụng các thiết bị điện khác như­ thế nào