GIẢI PHÁP PHỤC HỒI ẮC QUY

Công nghệ phục hồi ắc quy là một giải pháp tổng thể giúp bạn tiết kiệm chi phí rất lớn và giúp bảo vệ môi trường.

Giải pháp phục hồi ắc quy hoàn toàn sạch, không sử dụng bất kỳ hóa chất, không gây ô nhiễm môi trường

Phục hồi ắc quy Sử Dụng Công Nghệ Sạch với đội ngũ kỷ sư chuyên nghiệp

phuchoiaccu

  •  Không can thiệp vào bên trong Ắc Quy.

  • Không sử dụng bột hay hóa chất khác trong quá trình Ắc Quy phục hồi. Thay vào đó chỉ sử dụng điện đang có 100%, đó là cách thực hiện phù hợp môi trường và thân thiện môi trường trong việc phục hồi Ắc Quy.

  • Phục hồi mọi kích thước, loại Ắc Quy Axit Chì bao gồm cả SLI, Gel, AGM, …

  • Kiểm soát chất lượng hoàn hảo trong quá trình phục hồi Ắc Quy, do đó Ắc Quy phục hồi có chất lượng tốt và cung cấp cho khách hàng sự bảo hành tốt nhất.

Tái sử dụng Ắc Quy phế liệu bằng cách phục hồi đóng góp rất nhiều để cứu môi trường bằng cách giảm chất thải độc hại ra môi trường, giảm thiểu lượng độc tố chì, axit bị thải ra môi trường. Tương lai con Em chúng ta được bảo vệ.

Hàng năm, rất nhiều Ắc Quy đang trở thành phế liệu-Ắc Quy trên toàn thế giới, và Ắc Quy-phục hồi để tái sử dụng là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.