QUY TRÌNH PHỤC HỒI

Bước 1 : kiểm tra tình trạng ắc quy
• Kiểm tra tình trạng bình xem có phồng rộp hay không.
• Kiểm tra tình trạng đầu cực các điểm nôí xem có han rỉ hay ăn mòn hay không.
• Kiểm tra mức dung dịch điện phân của từng bình.
• Kiểm tra tỷ trọng chất điện phân của từng bình.
• Xác định điện áp và nội trở các bình ắc quy.
• Nếu cần thiết, sử dụng tải giả để xác định dung lượng còn lại từng bình.

20171201_105859

Bước 2 : tổng kết, đánh giá về tình trạng của từng bình
• Lập báo cáo về tình trạng bình, các thông số và serial, tên nhà sản xuất.. của từng
bình.
• Đánh dấu các bình cần bảo dưỡng.
• Phân loại các bình ắc quy dựa trên tình trạng bình, bao gồm.
– Bình có dung lượng từ 20% – 70% dung lượng định mức.
– Bình có dung lượng từ trên 70% đến 85% dung lượng định mức.
• Dựa trên kết quả đánh giá về tình trạng của các bình ắc quy mà chuyển qua bước 3
để phục hồi phù hợp với tình trạng từng loại bình.
Bước 3 : phục hồi
– Nạp phục hồi trong 10 giờ. kết thúc quá trình phục hồi.
V. Chuẩn bị đủ công cụ và vật tư kỹ thuật :
– Volt kế tổng trở thấp 100 Ohm/volt.
– Máy đo dung lượng.
– Máy nạp (2,4V/50A max) và máy nạp tổ hợp accu (12V, 24V, 48V, 72V, 96V và 220V
/ 20A đến 150A).
Các thiết bị cắt + ráp + nâng hạ + kéo + các thiết bị phụ trợ