Quá trình biến đổi năng lượng của Ắc Quy

Ắc-quy là nguồn có tính chất thuận nghịch ,nó tích trữ và giải phóng năng lượng dưới dạng điện năng .Quá trình ắc-quy cung cấp điện năng cho mạch ngoài gọi là quá trình phóng điện ,quá trình ắc-quy được dự trữ năng lượng được gọi là quá trình nạp điện. Trên thị trường hiện … More Quá trình biến đổi năng lượng của Ắc Quy

Các Công Việc Sửa Chữa Ắc Quy Thường Gặp

Nạp Ắc Quy Khái quát Ắc quy được nạp bằng cách cho dòng điện từ máy nạp ắc quy chạy qua ắc quy. Khi dòng điện chạy qua ắc quy, phản ứng hóa học sẽ xảy ra và nồng độ của chất dung dịch điện phân tăng lên. Trong khi phản ứng xảy ra, chất … More Các Công Việc Sửa Chữa Ắc Quy Thường Gặp